(21.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 167/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.

Dle Ministerstva zdravotnictví, zpracovatele vyhlášky, bylo potřeba k novelizaci přistoupit v souvislosti s transpozicí evropské směrnice 2015/565, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk, stejně tak jako v souvislosti s transpozicí směrnice 2015/566, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.6.2017.