(04.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 235/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Dle Ministerstva dopravy, zpracovatele novely, bylo potřeba změny, jež vyhláška přináší, přijmout v souvislosti se zrušením evropských směrnic, které upravovaly schvalování technické způsobilosti typu vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jež byly nahrazeny přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 19. 8. 2017.