(13.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 158/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy, dle svých slov, novelou reaguje na novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 63/2017 Sb. Změny, které ve vyhlášce provádí, se týkají například ustanovení o údajích o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla či vymezení nového dokladu pro vývoz neregistrovaného vozidla, a sice osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Vyhláška přináší také aktualizovanou či zcela novou podobu žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou, oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz nebo žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.6.2017.