(24.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.1.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 10/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

Novela se týká především rozměrů a tvarů znaků a dalších prvků na registračních značkách silničních motorových vozidel, stejně tak jako rozměrů, provedení, fyzikálních vlastností a ochranných prvků tabulek s těmito registračními značkami. Tabulky s registrační značkou už vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této novely podle dosavadní právní úpravy bude možné používat do vyčerpání jejich zásob.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.2.2017.