(30.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 86/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Změna, ve zkratce, spočívá v novém znění přílohy č. 27 obsahující technickou specifikaci ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2017.