(29.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 171/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracovatele vyhlášky, je novela projevem transpozice evropské směrnice 2017/433, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely, do českého právního řádu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 22.6.2017.