(7.11.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 244/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je novela souhrnem pozměňovacích ustanovení především v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny mají reagovat na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky v maturitních oborech vzdělání.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 11. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar