(19.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 280/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Účelem této novely je uvést vyhlášku o předškolním vzdělávání do souladu s novelizovaným zněním školského zákona, které získal po novelizaci provedené zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 178/2016 Sb. Změny souvisí se zavedením povinného předškolního vzdělávání, se zařazením lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení a s nárokem dětí starších dvou let na přijetí do mateřské školy.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.9.2016.