(19.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 284/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Novela přináší nové vymezení požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. V souvislosti s tím je vyhláškou publikovanou ve shodné částky Sbírky zákonů pod č. 285/2017 Sb. novelizována také vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. V tomto případě jde zase o požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017.