(12.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 124/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky.

Jde o relativně rozsáhlou novelu vyhlášky vydané podle služebního zákona sestávající z bezmála sedmi desítek změnových bodů. Ministerstvo vnitro k ní jakožto její autor uvádí, že byla zpracována zejména s ohledem na změny právních předpisů relevantních pro stanovení obsahu a rozsahu obecné i zvláštní části úřednické zkoušky, ale také s přihlédnutím k poznatkům, jež pro oblast konání úřednických zkoušek vyplynuly z aplikační praxe.

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar