(15.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 400/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Dle Národního bezpečnostního úřadu, tvůrce vyhlášky, má tato novela ve svém důsledku snížit administrativní a finanční zátěž kladenou na fyzické osoby, jež podaly žádost fyzické osoby o vydání osvědčení fyzické osoby nebo o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, a na fyzické osoby, které jsou držiteli již vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.