(14.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 17/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Jde o novelu vyhlášky vydané Ministerstvem zemědělství k provedení zákona o rostlinolékařské péči. Dle důvodové zprávy byla novela připravena v návaznosti na novelu zákona o rostlinolékařské péči publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 299/2017 Sb. a účinnou k 1. 12. 2017, jež měla, vedle mnohých dalších, přinést také změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. V souvislosti s tím bylo potřeba změnit také právní úpravu podzákonnou.

Důvodová zpráva za hlavní cíl právě vydané novely vymezuje jednoznačnou definici obsahu a rozsahu základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního, druhého a třetího stupně, stejně tak jako náležitostí osvědčení prvního, druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Dále má jít o stanovení obsahu a rozsahu kurzu organizovaného zaměstnavatelem pro vydání osvědčení prvního stupně, způsobu provedení zkoušky pro vydání osvědčení druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, a o určení vybraných oborů vzdělání, jejichž absolventi se považují za držitele prvního nebo druhého stupně. Stranou nezůstalo rovněž zpřesnění a zjednodušení podmínek pro získání osvědčení prvního, druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a jednoznačná definice způsobu a náležitostí tohoto získání.

Právní úprava má v nové podobě přispět k lepší v organizaci školení pro podniky manipulující s přípravky na ochranu rostlin jak v lesním hospodářství, tak i pro ostatní obory a sezónní pracovníky, a současně snížit finanční náklady na tato školení.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 22. 2. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar