(17.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 78/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.

Podle Ministerstva zemědělství, zpracovatele této krátké novely o osmi změnových bodech, je jejím primárním cílem definovaným na základě poznatků z dosavadní praxe při provádění úředního dozoru nad potravinami výslovně do příslušné právní úpravy zakotvit další ze způsobů odběru vzorků, a sice stěr. Dle důvodové zprávy jde o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu k dodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny podle evropského nařízení č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. S takovým způsobem odběru má počítat rovněž § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 30. 5. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar