(18.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva zdravotnictví byla novela zpracována za účelem dosažení úplné transpozice evropské směrnice 2016/1214, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení. Členské státy totiž mají zajistit, aby pro účely uplatňování standardů a specifikací stanovených touto směrnicí byly k dispozici pokyny pro správnou praxi, aby tyto pokyny používala všechna transfuzní zařízení pro svůj systém jakosti a nakonec aby tyto pokyny v příslušných případech transfuzní zařízení plně zohledňovala.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 13. 7. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar