(22.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 410/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla, dle důvodové zprávy, Ministerstvem vnitra zpracována za účelem dalšího rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy, tzv. Czech POINTů, a to na základě žádostí podaných příslušnými obcemi. Ty projevily zájem agendu kontaktních míst veřejné správy vykonávat, přičemž musely zároveň stvrdit, že jsou na to personálně i po technické stránce připraveny.

V novele je rovněž promítnut požadavek Ministerstva zahraničních věcí na rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy u devíti zastupitelských úřadů. Dílčí požadavky vyplynuly jednak ze zájmu českých občanů dlouhodobě pobývajících v dané zemi o agendu poskytovanou kontaktními místy veřejné správy, ale i z vlastní snahy samotných zastupitelských úřadů zkvalitnit poskytované služby s ohledem na trvale rostoucí přítomnost českých občanů v oblasti.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.