(19.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 465/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví, které společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Ministerstvem práce a sociálních věcí s touto krátkou novelou přicházejí, k ní uvádí, že dosavadní požadavky stanovené novelizovanou vyhláškou nebylo možné v plném rozsahu vztáhnout na lesní mateřské školy. Tyto požadavky se totiž vztahovaly na zařízení pro výchovu a vzdělávání, které jsou stavbou ve smyslu stavebního zákona, přičemž zázemí lesní mateřské školy stavbou být nesmí.

Vzhledem k rozšíření soustavy předškolního vzdělávání a definici lesní mateřské školy tak bylo nutné stanovit hygienické požadavky na jejich provoz, což je realizováno právě publikovanou novelou.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 14.1.2017.