(12.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.6.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 204/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Národní bezpečnostní úřad dle svých slov novelu vyhlášky, jež je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, přijal za účelem uvedení znění vyhlášky, respektive její Přílohy č. 1, do souladu s novými příslušnými Českými technickými normami.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.7.2016.