(13.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 309/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu bylo nutné novelu přijmout v souvislosti s nedávnou novelou zákona o hospodaření energií, jež upravila ustanovení týkající se povinnosti zpracovávat energetický posudek a zavedla nově zpracování analýz nákladů a přínosů. Na tyto změny bylo potřeba zareagovat rovněž na podzákonné úrovni.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 11.10.2016.