(14.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 216/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Novela byla dle Českého báňského úřadu, jejího zpracovatele, připravena, aby jednak zvýšila provázanost předpisů o výrobě a zpracování výbušnin a předpisů o střelivu a munici, ale také aby zpřesnila požadavky na výrobu a zpracování výbušnin.

Účinnosti nabyla dnem 1. 8. 2017.