(05.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 455/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dle důvodové zprávy právě publikovaná novela upřesňuje, a to v návaznosti na požadavky mezinárodních organizací, jakými je Finanční akční výbor (The Financial Action Task Force) či Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (výbor Moneyval), právní úpravu trestněprávního postihu jednání spočívajících ve financování a jiné podpoře terorismu.

Vedle trestního zákoníku je novelizován rovněž trestní řád, zákon o zbraních a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.2.2017.