(13.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 100/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem této rozsahem nevelké novely přinášející na dvě desítky změn je řádně do českého právního řádu transponovat evropskou směrnici 2015/566, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Změny mají, dle důvodové zprávy, sjednotit režim odběru a transplantací orgánů s tkáněmi, na které jsou vedeny čekací listiny a které jsou po odběru transplantovány ve stejném režimu jako právě orgány. Ačkoli se totiž transplantační zákon týká především dárcovství orgánů a transplantací, upravuje kromě orgánů lidského původu také dovoz a vývoz tkání a buněk.

Prostřednictvím dalších změn, které novela přináší, jsou pak upravovány některé pojmy v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale také odstraňovány některé legislativně-technické chyby dosavadního znění zákona, jež při jeho aplikaci vyplynuly na povrch.

Zákon nabývá účinnosti dnem 29.4.2017.