(25.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 144/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozsáhlou novelu služebního zákona čítající bezmála stovku novelizačních bodů, byť šlo původně o senátní návrh o novelizačním bodu jediném. Ostatní změny byly doplněny až na základě pozměňovacích návrhů podaných v rámci projednávání zákona na půdě Poslanecké sněmovny.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.