(02.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 143/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva zdravotnictví je tentokrát cílem pouze zpřehlednit dosavadní právní úpravu. Novela totiž obsahuje kompletní seznam všech již doposud ve vyhlášce obsažených zdravotních výkonů včetně doplnění v její obecné části, přičemž má toliko zpřehlednit bodové ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů. To se již nebude muset dopočítávat podle pravidel stanovených v obecné části přílohy vyhlášky, ale bude uvedeno přímo u jednotlivých výkonů.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar