(06.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 31/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

Novela přináší změny v seznamu vojenského materiálu ve vyhlášce zpracovaném jakožto projev transpozice evropské směrnice 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, a to změny, jež si vyžádalo poslední znění dané směrnice.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 5. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar