(26.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 25/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství jí upravuje denní dobu lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru tak, aby byla přehlednější. Dle důvodové zprávy jde o změnu v rámci režimu řízení lovu ryb na udici v rybářských revírech, kdy je pro jednotlivé měsíce stanovena rozdílná denní doba lovu dle specifických podmínek typických pro dané období kalendářního roku. To má pomoci zajistit pro populace ryb v rybářských revírech jakousi klidovou dobu, a to i s ohledem na reprodukci ryb, jejich potravní návyky a podobně.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar