(08.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 303/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.

Novelizován je především občanský zákoník, v němž dochází ke zrušení jeho § 147 až § 150, § 231 a části § 272.

Dalšími zákonem měněnými zákony jsou zákon o soudních poplatcích, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákon o vysokých školách, zákon o základních registrech, zákon o spotřebitelském úvěru a zákon, kterým se mění zákon o vysokých školách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.