(20.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 21/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.
Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracovatele této novely, je tato projevem transpozice evropské směrnice 2016/2037, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů. V novele má přitom jít především o zvýšení maximálního povoleného tlaku aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny, při kterém je možné zaručit bezpečnost.

Nařízení nabylo své účinnosti dnem 12. 2. 2018.

 

Mgr. Martin Glogar