(05.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 126/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

Vydává se jím nové znění přílohy č. 1 novelizovaného nařízení obsahující stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, stejně tak jako nové znění jeho přílohy č. 2 obsahující stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovenou podle § 114 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dle Ministerstva vnitra je cílem novely zvýšit stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostní sborů o víceméně 10 %.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.