(03.10.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20. 9. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 202/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Novela z legislativně-technického hlediska přináší nové znění přílohy nařízení stanovící konkrétní výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč. Fakticky vláda tímto svým nařízením odměny členům zastupitelstev územních samosprávných celků od začátku příštího roku zvyšuje.

Nařízení své účinnosti totiž nabývá dnem 1. 1. 2019.

Autor: Mgr. Martin Glogar