(8.11.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 245/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o relativně rozsáhlou novelu o pěti desítkách změnových bodů, aktualizovanou podobu dostávají rovněž veškeré přílohy. Dle Ministerstva zemědělství, jež návrh novely pro vládu připravilo, je cílem prostřednictvím novely podpořit změnu dřevinné skladby při obnově lesních porostů, zvýšit početní stavy drobné zvěře a naopak snižovat početní stavy některých přemnožených druhů zvěře.

Své účinnosti nařízení nabylo dnem 1. 11. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar