(30.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 328/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva obrany, jež návrh novely pro schválení na platformě Vlády připravilo, je jejím účelem zvýšit služební tarify vojáků z povolání o deset procent shodně, jako je tomu, na základě jiných předpisů, u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, u státních zaměstnanců či u příslušníků bezpečnostních sborů.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 11. 2017.