(07.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 175/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva obrany, jež pro vládu zpracovalo návrh, jsou prostřednictvím tohoto nařízení vojákům z povolání navyšovány služební tarify. Zvýšení bylo pro vojáky z povolání připraveno v souvislosti se zvýšením služebních tarifů příslušníkům bezpečnostních sborů realizovaným nařízením publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 126/2017 Sb.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.