(6.11.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 242/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda jím nově definuje znění Přílohy č. 4 tohoto nařízení obsahující seznam psychotropních látek. Ministerstvo zdravotnictví, jež novelu připravilo, doplňuje, že jde o reakci na nedávnou situaci v moravsko-slezském regionu související s množstvím případů intoxikace novými syntetickými látkami, které regulaci a kontrolním opatřením doposud nepodléhaly.

Své účinnosti nařízení nabylo dnem 25. 10. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar