(05.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 30/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Impulsem pro přijetí této novely byla, dle Ministerstva zdravotnictví, zpracovatele jejího návrhu, potřeba adekvátně zareagovat na situaci charakteristickou neustálým přibýváním nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii, a to včetně České republiky. Tyto drogy jsou, dle ministerstva, syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek. Novela přitom byla zpracována na základě závěrů pracovní skupiny EWS při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Díky skupině bylo vybráno několik desítek látek různých chemických skupin, jež je žádoucí zařadit na seznam návykových látek novelizovaným nařízením upravený.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 8. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar