(21.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 22/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.
Dle Ministerstva kultury, zpracovatele novely, jde o technickou novelu upravující v jednotlivých nařízeních vymezení některých národních kulturních památek. Konkrétně jde o Středověký důl Jeroným v Čisté, Soubor hornických památek v Březových Horách a o Chebskou falc.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

 

Mgr. Martin Glogar