(09.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 119/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Jde o krátkou novelu o pěti změnových bodech. Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto zpracovatel návrhu této novely uvádí, že má zpřesnit znění vládního nařízení z důvodu posunu ve vymezení definice pojmu projekt, ke kterému v průběhu legislativního procesu došlo.

Nařízení své účinnosti nabylo dnem 1. 7. 2018, platnosti pak pozbude uplynutím dne 31. 12. 2023.

Autor: Mgr. Martin Glogar