(01.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 29/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství, které návrh tohoto nařízení vládou posléze schváleného zpracovalo, za jeho hlavní cíl označuje zohlednění potřeby zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, jež vyplynula ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2017 a ze související aplikační praxe. Ministerstvo zdůrazňuje zejména odstranění podmínky ponechání 5 – 15 % výměry daného dílu půdního bloku bez mechanické údržby v ostatních sadech, čímž má dojít k usnadnění udržování těchto ovocných sadů a v důsledku toho ke snížení výskytu infekčního tlaku chorob a škůdců. Odstranění podmínky má mít vliv na výpočet výše podpory, jež byla revidována právě na základě odstranění této podmínky.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 1. 3. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar