(06.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.1.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 19/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Dle Ministerstva zemědělství, které bylo zpracovatelem návrhu této novely, je jejím hlavním cílem zareagovat na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření zalesňování zemědělské půdy, a to na základě zkušeností s administrací žádostí v letech 2015 a 2016.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.