(27.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 168/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí, zpracovatele a předkladatele návrhu této novely, je jejím cílem zejména zmírnit výrazné rozdíly v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců podle jednotlivých stupnic a zjednodušit tak současnou komplikovanou právní úpravu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toho má být dosaženo prostřednictvím snížení počtu stupnic platových tarifů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě z celkových devíti na šest.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.