(13.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 273/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí, které bylo zpracovatelem návrhu této novely, je nařízení projevem realizace úkolu uloženého usnesením vlády č. 672/2016 a mělo by znamenat navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 4 %, u pedagogických pracovníků pak v průměru o 6 %.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.9.2016.