(18.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.9.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 316/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí, jež bylo předkladatelem návrhu této novely, nařízení zvyšuje stupnice platových tarifů pro zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve zdravotnictví. Jeho prostřednictvím docházejí nového znění přílohy č. 1 – 8 novelizovaného nařízení.

Nařízení nabývá účinnosti, s výjimkou dvou ze svých ustanovení, dnem 1.11.2016.