(01.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 327/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Novela přichází s institutem oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová, mění se rovněž přílohy upravující stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů. Dle Ministerstva práce a sociálních věcí mají změny zajistit, aby systém odměňování více podporoval stabilizaci a platovou konkurenceschopnost státní služby, stejně tak jako rozvoj a dlouhodobou motivaci státních zaměstnanců pro její kvalitní výkon.

Nařízení nabylo účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.11.2016.