(30.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 83/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto zpracovatel návrhu této novely uvádí, že bude díky ní možné lépe oceňovat studenty, vědce, děti a mládež, sportovce a učitele působící v oblasti vzdělávání a sportu za jejich mimořádné činy a úspěchy.

Nařízení nabývá své účinnosti dnem 13. 6. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar