(11.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 178/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh této novely zpracovalo, má novela upravit obsahové náplně jednotlivých živností tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním příloh živnostenského zákona.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.8.2017.