(23.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 9. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 286/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Jeho prostřednictvím se v příštím roce zvýší sazba minimální mzdy a odpovídajícím způsobem také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2018.