(19.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 97/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o krátkou novelu o pěti změnových bodech. Dle Ministerstva financí, zpracovatele jejího návrhu, byla tato vypracována z důvodu adaptace českého právního řádu na evropské nařízení 2017/1131 o fondech peněžního trhu, jež nabude účinnosti dnem 21. 7. 2018. Má jít zejména o zrušení regulace investování fondů peněžního trhu.

České nařízení nabývá své účinnosti společně s evropským, tedy dnem 21. 7. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar