(03.01.2018, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 392/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Jde o relativně rozsáhlou novelu o čtyřech desítkách změnových bodů. Byla Českou národní bankou zpracována z důvodu řádného návazného promítnutí změn, které přinesla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 204/2017 Sb. Má rovněž zohledňovat vývoj mezinárodní úpravy výkonných a nevýkonných expozic, stejně tak jako reagovat na přijetí nového mezinárodního účetního standardu IFRS 9 do práva EU.

Účinnosti nabyla, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2018, některá její ustanovení pak nabývají účinnosti dnem 3. 1. 2018.