(03.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 87/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

K této rozsáhlé novele o sedmi desítkách novelizačních bodů Český úřad zeměměřický a katastrální dle důvodové zprávy přistoupil, aby do vyhlášky promítnul praktické zkušenosti z prvních tří let aplikace nové civilní a katastrální právní úpravy. Novelou reaguje na požadavky katastrálních úřadů a odborné veřejnosti co se týče upřesnění některých postupů při zápisu údajů do katastru nemovitostí a zohledňuje jak od okamžiku účinnosti vyhlášky vydané evropské nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, tak přijetí zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, následnou novelu katastrálního zákona a další změny v související právní úpravě.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.4.2017.