Doplňky typu MONITOR se v poslední době stávají standardním rozhraním právního informačního systému CODEXIS, které uživatelům přehledným způsobem nabízí veškeré dostupné dokumenty k dané problematice. Zpřístupňuje rovněž ostatní části systému, které s daným tématem souvisí, jako jsou například slovníky, vzory smluv, knižní tituly nebo komentáře.

Verze CODEXIS 7.14 přináší monitory rovnou tři, Monitor – Daně, Monitor – Účetnictví a Monitor – Katolická církev.