Byl uvolněn produkt NET Servis, verze 3.17.12.1560.

Provedené úpravy:

  • Klientský /serverový filtr na omezení stahování souborů otevřeným tvarem
  • Použití kontroly integrity otevřeným tvarem pro opravu stahování / instalace
  • Znovuzpřístupnění revize instalace
  • Technické informace
  • Revize – neuspávání počítače při aktualizaci/opravě otevřeným tvarem